გამომცემლობა "ქართული"

გამომცემლობა ’’ქართული’’ დაარსდა 2009 წელს კომპანიის უმთავრეს მიზანს წარმოადგენს უმდიდრესი ქართული ლიტერატურა

გამომცემლობა ტრიასი

გამომცემლობა ტრიასი : კომპანია ეწევა პოლიგრაფიულ და საგამომცემლო საქმიანობას.

გამომცემლობა მინიატურა

გამომცემლობა "მინიატურის" მიერ გამოცემული ყველა წიგნი ხელნაკეთია,როგორც იშვიათი გამოცემა, განეკუთვნება რარიტეტის განყოფილებას